YANGIN YALITIMİ İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ STANDART VE MEVZUATLAR


Yapılarda yangın güvenliği ile ilgili tüm Avrupa’da geçerli olan yeni bakış açısı nedeniyle son yıllarda yapılan çalışmalarda, test ve performans tespiti ve sınıflandırma prosedürlerine ağırlık verilmiştir. Oluşturulan bu standartlar her tür yapı malzemesine uygulanarak, bu malzemelerin yangın karşısındaki dayranışlarını ortaya koyuyor. AB’de yangın yalıtımında kullanılan Özel mastikler, harçlar, ısıyla genleşen malzemeler dâhil olmak üzere hiçbir malzemenin; test, işaretleme ye etiketleme prosedürlerini de kapsayan karakteristik bilgilerinin tarif edildiği ürün standartları bulunmuyor. Genel olarak yangın yalıtım malzemeleri ile ilgili Ayrupa’da herhangi bir ürün standardının hazırlanmasına yönelik bir çalişma henüz yok. Yangın yalıtım malzemelerinin aynı zamanda ısı geçişine de direnç göstermesi gerektiğinden; hem yangön yalıtımı hem de ısı yalıtımı fonksiyonlarina sahip olan malzemelerinin yangın yalıtımı yönüyle ürün standartları bulunmuyor.

AB’de oluşturulan ölçüm standartları AB teknik meyzuatına uyum çalışmaları kapsamında birebir tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanıyor. Yangın yalıtımı ürünlerine yönelik Ayrupa standardı hazırlanması durumunda, TSE tarafından uyumlaştırılacak ye hayata geçirilecektir. Yangın yalıtımı ile ilgili bazı standart ye meyzuatlar, aşağıda liste halinde yerilmiştir;

TS EN 13501–1 (23.12.2003): Yapi Mamulleri ye Yapi Elemanları – Yangın Sınıflandırması – Bölüm 1: Aley Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma”
TS ISO TR 11925–1 (20.04.2004): Yapi Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneylerı – Aleye Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 1: Tutuşabilirlik Kuralları
TS EN ISO 11925–2 (20.04.2004): Yapi Malzemeleri – Yangin Dayanımı Deneyleri – Aleye Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Aley Kaynağiyla Deney
TS ISO 11925–3 (20.04.2004): Yapi Malzemeleri – Yangin Dayanimi Deneyleri – Aleye Doğrudan Maruz Kaldiğinda Tutuşabilirlik – Bölüm 3: Çok Aley Kaynağıyla Deney
TS EN ISO 9239–1 (17.01.2005): Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri – Bölüm 1: Radyant Isı Kaynağı Kullanılarak Yanma Özelliğinin Belirlenmesi
TS EN 13238 (29.11.2001): Bina Ürünlerinin Yangın Deneylerine Reaksiyonu – Tabakaların Seçimi için Genel Kurallar ye Şartlandırma İşlemleri
TS EN 13823 (11.11.2002): Yapi Ürünleri İçin Yangına Tepki Deneyleri – Tek Bir Yakma Unsuru İle Termal Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri
TS EN ISO 13943 (18.03.2002): Yangın Güyenliği – Terimler Ve Tarifleri
TS 1913 EN ISO 1716 (17.01.2005): Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Yanma ısısının tayini
TS EN ISO 1182 (09.03.2006): Yapı Malzemeleri - Yangın Dayanımı Deneyleri - Yanmazlık Deneyi
TS EN 1365–1 (07.02.2002): Yangına Dayanıklılık Deneyleri- Yük Taşıyıcı Elemanlar İçin- Bölüm 1: Duyarlar
TS EN 1365–2 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm
2: Döşemeler ye Çatılar
TS EN 1365–3 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 3: Kirişler
TS EN 1365–4 (05.04.2001): Taşıyıcı Elemanların Yangına Dayanıklılık Deneyi- Bölüm 4: Kolonlar
TS EN 1634–1 (29.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneylerı-Kapı ye Kepenkler-Bölüm 1: Yangın Kapıları ye Kepenklerı
TS EN 1634–3 (16.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyi-Kapı ye Kepenkler-Bölüm 3: Duman Kontrol Kapıları ye Kepenkleri

Diğer Faydalı Bilgiler
-----------------------------------------------------------------
Yangın Yalıtımı Can Güvenliği Sağlar

Yangın Yalıtımı Mal Kayıplarını Azaltır

Yangın Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar

AB İle Uyumluluk

Standart Eksikliği

 

 

Anasayfa   I   İzobedel SPF   I   İzobedel Polyurea   I   İzobedel 410   I   İzobedel Mantolama
ısı yalıtımı   I   su yalıtımı   I   ses yalıtımı   I   yangın yalıtımı   I   iletişim  I  türkçe  I  english  I